TÜDOKSAD Visit

TÜDOKSAD Visit

The Turkish Foundry Association (Tüdoksad) Steel Committee’s visit to our Dilovası Facility on June 14 concluded with a nice exchange of ideas.

We would like to thank all of the committee members, and Tüdoksad in particular, for their participation.

TÜDÖKSAD Ziyareti

Türk Döküm Sanayicileri Derneği (Tüdoksad) Çelik Komitesi’nin Dilovası Tesisi’mize 14 Haziran’da gerçekleştirdiği ziyaret, güzel bir fikir alışverişi atmosferi ile sonuçlandı.

Tüm komite üyelerine ve özellikle Tüdoksad’a katılımları için teşekkür ederiz.

TÜDÖKSAD Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği

#foundry # TurkishFoundryAssociation