Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk

Dünyamızı gelecek nesillere yaşanabilir olarak bırakmak, bizler için bir sorumluluktur.

Körfez Döküm; kaliteli ve verimli üretimi, müşteri memnuniyetini, çevreye etkiyi en aza indirmeyi, doğayı korumayı ve tüm bunları işletme içerisindeki her birim ve seviyede yerleşik hale getirmeyi hedeflemektedir. Sürdürülebilir büyümenin, çevreye duyarlı bir atmosferde teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek ulaşabileceğine inanmaktadır.

Müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını doğru analiz etmek, müşteri memnuniyetini sağlamak için uygun çözümler üretmek ve böylelikle çalışanlarımızı ve tedarikçilerimizi kapsayan güçlü bir ekiple nihai müşteri memnuniyetini artırmak üzere; maliyet, sevkiyat ve kalite konularında sürdürülebilirlik ekseninde ortak çalışmalar yürütmekte, Kalite Yönetim Sisteminin uygulanabilir şartlarını yerine getirmekte, “Yalın Üretim” odağı ile çalışanların katılımını sağlıyor, çevreye duyarlı bir atmosferde etki düzeyi yüksek müşteri çözümleri üretmektedir. Bunu yaparken, tüm çalışmalar kaynakların verimli kullanımı ve çevreye saygılı olma ilkeleri kapsamında hareket edilerek yapılmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliğini Önemsiyoruz

Körfez Döküm, çalışanlarının ve ziyaretçilerinin kişisel sağlık ve güvenliğini azami derecede önemsemektedir. Olası kaza ve risklerden korunmaya yönelik olarak, etkili bir İş Sağlığı ve Güvenliği sistemini benimseyerek kazaların önlenebileceğine ve kaza riskinin en aza indirilebileceğine inanılmaktadır.

Körfez Döküm bünyesinde, çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği için; kontroller, uygunluk denetimleri, eğitimler, çalışma prosedürleri incelemeleri ve kişisel koruyucu ekipmanlar sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hazırlamaktadır.

Çevreye Duyarlıyız

Körfez Döküm, tüm faaliyetlerde hava-su-toprak-flora-fauna ve insandan oluşan ekosistemin korunması için gerekli tedbirleri almayı, uygun teknolojiler kullanarak doğal kaynakların korunmasını sağlamayı, çevre kirliliğine neden olabilecek etkenleri kaynağında yok etmeyi, kaynakları akılcı ve tasarruflu kullanmayı, atıkların azaltılması, tekrar kullanılması ve geri kazanımı için çalışmalar yapmayı amaçlamaktadır.

“Önce İnsan” Prensibiyle Hareket Ediyoruz

Üretimin ve yönetimin her aşamasında “Önce İnsan” prensibi ile hareket eden şirketimiz herkese eşit fırsatlar sunan bir kuruluş olup; yaş, ırk, inanç, ten rengi, cinsiyet, dil, uyruk, medeni durum, cinsel eğilim, kıdemlilik, siyasi görüş, askerlik durumu, gerçek veya algılanan engellilik veya özürlülük, din veya yasal olarak korunan diğer özellikler bazında herhangi bir ayrım yapmaz, yapılmasına izin vermez. Firma çalışanları birbirlerinin bireysel haklarına ve kültürel farklılıklarına saygı gösterir. Kişilere doğrudan veya dolaylı şekilde ayrımcılık veya taciz oluşturan her türlü davranış kesinlikle yasaktır.

Söz konusu davranışlar;

• Karşı tarafça onaylanmayan sözel, fiziksel ve cinsel herhangi bir yaklaşım, mazur görülmeyecek fiziksel temas, teklif veya dokunma,
• Bir kişinin ırkı, cinsiyeti, uyruğu, cinsel yönelimi, dini, engelli olma hali ya da herhangi bir başka özelliğine ilişkin kişiler görüntüsü, vücudu veya yaşam tarzı hakkındaki yorumlar,
• Irk, cinsiyet, uyruk, cinsel yönelim, din, engelli olma hali veya herhangi bir kişisel özellikle ilgili açık saçık hikâyeler, şakalar, imalı sözler veya yorumlar,
• Sözlü saldırılar,
• Mobbing (bezdirme): Bir bireyden ziyade, bir grupça gerçekleştirilen ve belli bir kişiye toplu halde yapılan yersiz suçlamalar, aşağılamalar, genel taciz veya duygusal suiistimaller.